Prodloužení zkušební doby

 Dobrý den.

Aktuálně jsme pro nově registrované klienty prodloužili zkušební  dobu zdarma na tři měsíce a výrobním nebo spedičním společnostem ,které budou zadávat přepravy do našeho systému bude tato doba prodloužena o další tři měsíce navíc.


You are not logged in

You must be logged in to comment